Cisterna të çelura të ekspozuara dhe në mur. Teknologji dhe respekt për mjedisin.
Prodhuar sipas standardeve të larta teknologjike dhe estetike, sternat e Aperto janë në dispozicion në versione të ndryshme: të ekspozuara, të afërta dhe në mur.
Vëmendje e madhe u është kushtuar veçorive të kursimit të ujit të çdo cisterne: Aperto prodhon një sërë pompash bombolash që gjenerojnë një vëllim të rrjedhshëm prej vetëm 4.5 l; është gjithashtu e mundur që me butonin e dyfishtë të rrjedhshëm të modeleve të tjera të zgjidhni vëllimin sipas nevojës, duke shmangur kështu harxhimin.