HDPE


Sistemi i ngjitur me densitet të lartë.
Aperto HDPE është një sistem i bashkuar me shkrirje me tuba, pajisje dhe pajisje shtesë, i përshtatshëm për të gjitha llojet e instalimeve, i destinuar për mbeturina dhe kullimin e ujërave të shiut.

Aperto HDPE është zgjidhja ideale për instalimet mbi tokë, falë rezistencës së saj ndaj dritës UV; dhe nën tokë ose të ngulitur në beton, falë karakteristikave të jashtëzakonshme mekanike.


Dokumentim
Një sistem me karakteristika të përparuara

Raste perdorimi

HDPE është një sistem fleksibël që u instalua në të gjithë botën.

Teastri "La Scala"

hdpe (1)
Milano (Itali)

Aeroporti Ndërkombëtar

hdpe (2)
Abu Dhabi (Emiratet e Bashkuara Arabe)

Arzanah Medical Complex

hdpe (3)
Abu Dhabi (Emiratet e Bashkuara Arabe)

Musèe Des Confluences

hdpe (4)
Lyon (Francë)

Cilësi e çertifikuar

Gama është prodhuar në Standardin Evropian EN 1519 dhe është vërtetuar nga kodet më të rrepta të çertifikimit.
Për të shkarkuar detajet e regjistrave të miratimeve të produktit për të shkarkuar zonën