PEXAL

Sistemi shume shtresor i përsosmërisë.
Pexal® përbëhet nga tuba me shumë shtresa dhe lloje të ndryshme të pajisjeve që zgjidhen sipas teknikës së instalimit të miratuar. Ekzistojnë aplikacione të ndryshme: nga shpërndarja e ujit të pijshëm të nxehtë dhe të ftohtë në sistemet e furnizimit me ujë të centralizuar, nga sistemet e ngrohjes me radiator dhe tifozët deri tek sistemet e ngrohjes dhe ftohjes në dysheme, mur dhe tavan, nga sistemet e ajrit të kompresuar në impiantet industriale


Dokumentim
Përparësitë e materialeve sintetike dhe metalit në një produkt
APLIKIME

Sistemi multilayer Pexal® është i përshtatshëm në rinovime, si dhe në ndërtesa të reja si qendrat tregtare, spitalet, zyrat, shkollat, ndërtesat rezidenciale shumëkatëshe dhe impiantet industriale. Falë cilësive të tyre të shkëlqyera ato mund të përdoren në montimin e sipërfaqes për çdo lloj sistemi:
- furnizimi me ujë me temperaturë të lartë dhe të ulët për radiatorët;
- furnizimi me ujë të nxehtë dhe të ftohur për tifozët;
- shpërndarja e ujit të nxehtë dhe të ftohtë;
- sistemet e ngrohjes dhe ftohjes së dyshemesë, dyshemesë dhe tavanit;
- stacionet e ngrohjes qendrore;
- shpërndarja e ajrit të ngjeshur;
- laboratore, impiante teknike dhe industriale në përgjithësi.

Raste Perdorimi

Përsosmëria e sistemit Pexal të instaluar në ndërtesa të mëdha në të gjithë botën.

Monza Motor Racing Circuit

mixal (2)
Monza (Italy)

European Community Palace

mixal (3)
Tirana (Albania)

Peles Castle

mixal (4)
Bucarest (Romania)

Purpan Hospital

mixal (1)
Tolosa (France)

Cilësi e çertifikuar

Gama është vërtetuar nga kodet më të rrepta të çertifikimit.