PEXALGAS


Gama më e gjerë për shpërndarjen e gazit të djegshëm.
Pexal Gas® është rezultat i viteve të përvojës së fituar nga Aperto në prodhimin e sistemeve me shumë shtresa për gaz të djegshëm në ndërtesat e banimit: vërtetimet ndërkombëtare të marra gjatë viteve të fundit për Pexal Gas® në Itali, Australi, Zelanda e Re dhe Ukrainë janë prova e besueshmëria dhe cilësia e sistemit.


Dokumentimi
Përparësitë e sistemit multilayerRaste perdorimi

Përsosmëria e sistemit të gazit Pexal të instaluar në ndërtesa të mëdha në të gjithë botën.

Cilësi e çertifikuar

Gama është vërtetuar nga kodet më të rrepta të çertifikimit.