Përvojë mbi 25 vjet në prodhim të sistemeve të mbeturinave për të gjitha llojet e instalimeve

Gama më e gjerë e tubave dhe pajisjeve për sistemet e mbeturinave dhe kullimin e ujërave të shiut: të jetë i bashkuar, i përshtatshëm, me shumë shtresa dhe i papërshkueshëm nga zëri.

Shkathtësi ekstreme dhe lehtësia e instalimit dhe një zgjedhje e gjerë e pjesëve speciale që lejojnë ndërtimin e çdo lloj sistemi.