Fleksibiliteti më i lartë për një banjë ... ashtu si e dëshironi!
Tri sisteme Aperto që ju lejojnë të krijoni pikërisht banjën që keni në mendje. Sistemet e panelit për të bërë dushe të nivelit të dyshemesë, sifonin e ri Linea për të krijuar dushet e dyshemesë dhe MFV, sistemi modular univerzal i kundër-kundërt.